Welkom bij de sectie Nedersaksisch van Levende Talen.

De sectie Nedersaksisch behartigt de belangen van de docenten Nedersaksisch en van anderen die hier beroepsmatig bij zijn betrokken, zoals lerarenopleiders, begeleidingsdiensten en uitgevers.

De sectie zet zich in voor het bevorderen en ontwikkelen van het onderwijs in het Nedersaksisch , met name in het voortgezet onderwijs.

Daarnaast is de Vereniging van Leraren in Levende Talen een vakbond voor alle talendocenten in Nederland.

De talen secties van Levende Talen zijn zelfstandige verenigingen met elk een eigen bestuur en afvaardiging in het landelijke hoofdbestuur.

Het bestuur van de sectie ziet zich graag gesteund door docenten Nedersaksisch en andere betrokkenen bij de onderwijswereld.

Dat kan door lid te worden van Levende Talen.