Studiedag Nedersaksisch

Vrijdag 21 juni 2019
10:00-15:00, inloop vanaf 9:30
Historisch Centrum Overijssel
Van Wevelinkhovenstraat, Zwolle

Flyer programma studiedag

Het Nedersaksisch is een erkende regionale taal, die van
Groningen tot de Achterhoek en van Urk tot diep in
Duitsland gesproken wordt. Toch krijgt het Nedersaksisch in
het onderwijs nog weinig aandacht. Wat mag er allemaal,
juridisch gezien? Welke leermiddelen zijn er? En wat is ons
doel eigenlijk, met streektaalonderwijs?

Programma
9:30 Inloop met koffie en thee Twenthezaal
10:00 Plenaire opening
Willemijn Zwart, LT Nedersaksisch

Twenthezaal
10:30 Parallelsessie 1: Van Old noar Jong
Martijn Bartelds, RUG
Ruimte 0.36
10:30 Parallelsessie 2: Wat is het doel met onderwijs in
het Nedersaksisch?
Hendrik Jan Bökkers, Levende Talen Nedersaksisch

Vollenhovezaal
12:00 Lunch met leermiddelenmarkt
Met bijdragen van ToonWorkz, ECAL, Huus van de
Taol, IJsselacademie, Twentehoes, Historische Kring
Wederen, Katholieke pabo Zwolle, Historische
vereniging Vriezenveen

Twenthezaal
13:00 Parallelsessie 3: Spelling
Martin ter Denge

Ruimte 0.36
13:00 Parallelsessie 4: Streektaol, daor zit ’n liedtie in
Martijje Lubbers en Jan Kruimink

Vollenhovezaal
14:30 Plenaire afsluiting
Alex Riemersma, emeritus-lector meertaligheid
NHL Stenden en erelid van Levende Talen

Twenthezaal
15:00 Borrel Twenthezaal