Bestuur Levende Talen Nedersaksisch

Voorzitter: Willemijn Zwart (projectleider streektaalonderwijs, IJsselacademie)

Vice-voorzitter: Marieke Dannenberg (medewerker streektaalonderwijs, Twentehoes)

Secretaris: Anne Schepers (docent taal & meertaligheid, Stenden-HSL pabo, Emmen)

Penningmeester: Thomas Rovers (Gronings filmproducent, werkt o.a. voor de Stellingwarver Schrievers Rondte)

Algemeen bestuursleden:

Lienke Eenink (docent Nederlands, Graafschap College Doetinchem)

Arja Olthof (docent Duits, Vechtdalcollege Ommen; streektaalconsulent Huus van de Taol).

Jesse Wichers Scheur (taalwetenschappelijk onderzoeker, Goethe-Universität Frankfurt am Main)