Met de ondertekening van het convenant op 10 oktober 2018 was de weg vrij voor een nieuwe vakgroep met een hart voor de streektaal, die zich ten doel stelt het Nedersaksisch  binnen het onderwijs (verder) op de kaart te zetten. Sinds 6 april 2019 is de vakgroep Nedersaksisch van Levende Talen een feit. Het bestuur bestaat uit (vlnr) Jesse Wichers Schreur, Marieke Dannenberg, Arja Olthof, Anne Scherpers, Lienke Eenink, Willemijn Zwart en Thomas Rovers.

 

 

Voorzitter: Willemijn Zwart (projectleider streektaalonderwijs, IJsselacademie)

Vice-voorzitter: Marieke Dannenberg (medewerker streektaalonderwijs, Twentehoes)

Secretaris: Anne Schepers (docent taal & meertaligheid, Stenden-HSL pabo, Emmen)

Penningmeester: Thomas Rovers (Gronings filmproducent, werkt o.a. voor de Stellingwarver Schrievers Rondte)

Algemeen bestuursleden:

Lienke Eenink (docent Nederlands, Graafschap College Doetinchem)

Arja Olthof (docent Duits, Vechtdalcollege Ommen; streektaalconsulent Huus van de Taol).

Jesse Wichers Scheur (taalwetenschappelijk onderzoeker, Goethe-Universität Frankfurt am Main)