LID WORDEN

Meld u aan via het aanmeldingsformulier

We hebben verschillende lidmaatschappen:
1. Lidmaatschap
2. Partnerlidmaatschap
3. Lidmaatschap voor leden die buiten Nederland wonen
4. Lidmaatschap gepensioneerden
5. Lidmaatschap aspirant-lid
6. Lidmaatschap leraar in opleiding (LIO)

U kunt zich aanmelden als lid als u talendocent, aspirant-lid of student/LIO, partner van een lid, gepensioneerd collega of belangstellende bent. We hebben leden in alle onderwijssegmenten, van primair onderwijs, onder- en bovenbouw vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo tot volwassenenonderwijs. De gewone leden – waartoe ook de partnerleden, buitenlandse en gepensioneerde leden worden gerekend – genieten alle rechten van het lidmaatschap. Aspirant-leden en student-leden genieten beperkte lidmaatschapsrechten.

Contributies op jaarbasis in 2016:

1. Gewoon lid: € 75
2. Partnerlid: € 42
3. Buitenlands lid: € 80
4. Gepensioneerd lid: € 42
5. Aspirant-lid (afgestudeerd maar nog geen werk): € 42
6. LIO/student: € 25

Nieuwe leden betalen in het eerste jaar de contributie vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand. Stel dat u zich op 15 juni als gewoon lid aanmeldt, betaalt u vanaf 1 juli een bedrag van 37,50 euro voor de rest van het jaar.